Password
Username
logo
รีไฟแนนซ์ รถยนต์มือสอง
15:20:32 26/08/2019
305

รีไฟแนนซ์รถ 

สินเชื่อนี้คืออะไร

คือ สินเชื่อ สำหรับผู้ที่มีรถยนต์ 4 ล้อ, รถกระบะ หรือ รถมอเตอร์ไซค์ ที่เพิ่งเริ่มผ่อน หรือผ่อนมาครึ่งหนึ่งแล้ว นำมาประเมินราคากับธนาคาร แล้วแบ่งผ่อนรายเดือน เพื่อนำเงินก้อนออกมาไปใช้จ่ายอเนกประสงค์

สินเชื่อนี้เหมาะกับใคร

ต้องการเงินก้อนไปใช้จ่ายอเนกประสงค์

ต้องการเงินก้อน และผ่อนระยะสั้น

ตัวอย่าง

          

รถที่ยังผ่อนอยู่       ธนาคารประเมินราคา           ธนาคารอนุมัติ 90% 
ยอดหนี้คงเหลือ     700,000 บาท                      และนำไปปิดยอดหนี้เดิม
500,000 บาท                                                    ทำให้ได้วงเงิน 130,000 บาท


 
 

 

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

 
FACEBOOK
COMMENT